Częstość występowania i spektrum mutacji germinalnych genu p53 wśród pacjentów z mięsakiem ad 6

Jego choroba następowała po szybkim przebiegu, z wieloma ogniskami kostniakomięsaka i nie można go było skutecznie leczyć. Wariant pasma wykrywany w analizie SSCP jego krwi obwodowej wynika z przejścia z guaniny do adeniny w kodonie 245, powodując zastąpienie reszty seryny, gdzie normalnie występuje glicyna. Wariant allelu p53 stwierdzono również u jego ojca i młodszego brata (ryc. 2B). Ojciec probanda był zdrowy i w połowie lat 50. w czasie studiów; chociaż nie miał on żadnej historii raka, miał licznych pigmentowanych, łagodnych znamion. Młodszy brat probanda miał jednego kostniakomięsaka w wieku 18 lat, który został z powodzeniem leczony; miał również zmiany skórne podobne do zmian u jego ojca. Prawdopodobnie byłby uważany za objaw sporadycznego kostniakomięsaka, który byłby niezauważalny, dopóki u rodzeństwa nie rozwinęła się również kostniakomięsak. Pacjenci z nietypową osobistą lub rodzinną historią raka
Rycina 3. Rycina 3. Rodowód i analiza mutacji dziedzicznej nici germinalnych Mutacji genu p53 u pacjenta 4. Wyniki analizy SSCP eksonu 6 genu p53 w rodzinie Pacjenta 4 (Panel A) i kontroli są pokazano w panelu B. Wariant allelu genu p53 jest wyższym prążkiem w próbkach od członków rodziny II-2 (proband), III-1 i III-2. W panelu C bezpośrednia analiza sekwencji genomu egzonu 6 genu p53 we krwi od probandu, który był heterozygotyczny pod względem mutacji, wykazała, że istnieje insercja jednej cytozyny w szeregu pięciu cytozyn obejmujących kodony od 151 do 152 (wskazane przy wsporniku). Mutacja ta przesunęła ramkę odczytu po kodonie 153, tworząc przed kodonem zatrzymania przedwczesnego kodonu stop. OS oznacza mięsak kostniak i rak piersi BC. Kropki oznaczają nośniki mutacji. Inne symbole są wyjaśnione w legendzie do rysunku 1.
Znaleźliśmy pięć mutacji genu p53 linii zarodkowej u pacjentów, u których w momencie rozpoznania stwierdzono nietypowy wywiad rodzinny na temat raka. U pierwszego pacjenta osteosarcoma rozpoznano w wieku 19 lat (pacjent 4 w Tabeli 1); miał historię raka w rodzinie, która była zgodna z zespołem Li-Fraumeni (ryc. 3A). Mutacja, którą nosił, polegała na wstawieniu jednej cytozyny na odcinku pięciu cytozyn obejmujących kodony od 151 do 152 (ryc. 3C). To wstawienie prowadzi do błędu przesunięcia ramki i przedwczesnego kodonu zatrzymania poniżej kodonu 180. Ta zmiana prawdopodobnie doprowadziłaby do obcięcia 212 aminokwasów z białka p53 wytwarzanego przez zmutowany allel. Oprócz probandu, jego najwyraźniej zdrowa 4-letnia córka i 12-letni siostrzeniec byli również nosicielami tego samego wariantu allelu p53 (ryc. 3B); inni dotknięci członkowie rodziny nie mogli zostać przetestowani.
Rysunek 4. Rycina 4. Rodowce i analizy SSCP mutacji germinalnych genu p53 u czterech pacjentów z rodzinną historią raka. W panelu A, analiza SSCP eksonu 6 genu p53 w rodzinie Pacjenta 5 i kontrolnej pokazuje wariant allelu w próbce od członka rodziny III-1. W panelu B analiza eksonu 4 genu p53 w Pacjencie 6 (II-1) i kontroli pokazuje wariant allelu w próbce od pacjenta. W panelu C analiza eksonu 4 genu p53 w Pacjencie 7 (II-2) i kontrola pokazuje wariant allelu w próbce od pacjenta
[przypisy: usg wrocław prywatnie, purinasin, aspicam bio ]