Optymalna terapia niestabilnej zatorowości płucnej

width=300Nie ma randomizowanych, kontrolowanych badań z zastosowaniem leczenia trombolitycznego, embolektomii płucnej lub filtrów żylnych dolnej (IVC) u pacjentów z niestabilną zatorowością płucną (u pacjentów z wstrząsem lub przy wsparciu respiratora). Istnieje jednak wiele badań tych terapii na podstawie retrospektywnych badań kohortowych z wykorzystaniem danych administracyjnych z ogromnych rządowych i komercyjnych baz danych. Rozległe dane z tych badań kohortowych pokazały, że terapia trombolityczna skutkowała najniższą umieralnością ogólną w szpitalu. Wyniki leczenia trombolitycznego znacznie się poprawiły, jeśli dodano filtry IVC. W rzeczywistości, filtry IVC zmniejszyły śmiertelność wewnątrzszpitalną z powodu samych antykoagulantów lub zatorowej embolektomii płucnej, a także leczenia trombolitycznego u dorosłych w każdym wieku z niestabilną zatorowością płucną. Filtry IVC zmniejszały śmiertelność tylko wtedy, gdy zostały wprowadzone w dniu przyjęcia lub następnego dnia, podczas gdy pacjenci byli niestabilni i w stanie kruchej. Wnioskujemy, że najlepszą terapią dla pacjentów z niestabilną zatorowością płucną jest terapia trombolityczna połączona z wkładaniem filtra IVC w okresie niestabilności, a leczenie to jest wskazane u wszystkich niestabilnych pacjentów niezależnie od wieku.
[patrz też: leczenie w komorze hiperbarycznej, ketospray, numer w kolejce do sanatorium ]