Przerwanie pod kontrolą CD4 + z leczenia przeciwretrowirusowego ad 6

Pierwotne i główne drugorzędne punkty końcowe. Rysunek 2. Rysunek 2. Łączne prawdopodobieństwo pierwotnego punktu końcowego (panel A); Śmierć z dowolnej przyczyny (panel B); Poważne choroby sercowo-naczyniowe, nerkowe lub wątroby (panel C); oraz zdarzenia niepożądane 4. stopnia (panel D). Zdarzenia niepożądane stopnia 4 zostały określone na podstawie klas toksyczności opracowanych przez Wydział AIDS NIAID. Definicje punktów końcowych są wymienione w dodatkowym dodatku. W grupie leczonej lekiem uczestniczyło 120 osób, a w grupie z supresją wirusową 47 osób, u których wystąpiła choroba oportunistyczna lub zmarła z dowolnej przyczyny (Tabela 2). Skumulowane prawdopodobieństwo wystąpienia oportunistycznej choroby lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny po 12, 24 i 36 miesiącach wynosiło 0,030, 0,067 i 0,091 w grupie konserwującej leki i 0,010, 0,021 i 0,042 w grupie z supresją wirusa, odpowiednio (Figura 2A).
Szacowany współczynnik ryzyka dla choroby oportunistycznej lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wynosił 2,6 (przedział ufności 95% [CI], 1,9 do 3,7; P <0,001) (tabela 2 i wykres 2A) i nie różnił się znacząco w okresie obserwacji okres (P = 0,78 dla zagrożeń proporcjonalnych). Wśród pacjentów w grupie przyjmującej lek, którzy osiągnęli pierwotny punkt końcowy, najczęstszym zdarzeniem było zgon z dowolnej przyczyny (39,2%), następnie kandydoza przełyku (20,0%) i zapalenie płuc wywołane przez zakażenie Pneumocystis jiroveci (6,7%). Wśród pacjentów w grupie z supresją wirusa, którzy osiągnęli pierwotny punkt końcowy, najczęstszym zdarzeniem była śmierć z dowolnej przyczyny (57,4%), a następnie kandydoza przełyku (14,9%) (Tabela I w dodatkowym dodatku).
Szacowany współczynnik ryzyka dla poważnej choroby oportunistycznej, składowej pierwszorzędowego punktu końcowego, wynosił 6,6 (95% CI, 1,5 do 29,1, P = 0,01); współczynnik ryzyka w przypadku niepożądanych zdarzeń związanych z chorobą oportunistyczną wynosił 3,6 (95% CI, 2,1 do 6,1; P <0,001); a współczynnik ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny wynosił 1,8 (95% CI, 1,2 do 2,9; P = 0,007) (Tabela 2 i Rysunek 2B).
Tylko 8% zgonów było spowodowanych chorobą oportunistyczną. Najczęstszymi przyczynami śmierci były nowotwory inne niż te uważane za choroby oportunistyczne (u 11 osób w grupie zajmującej się ochroną narkotyków i 5 osób w grupie z supresją wirusa); choroba sercowo-naczyniowa (odpowiednio 7 uczestników i 4 uczestników); nadużywania substancji (odpowiednio 3 uczestników i 5 uczestników); wypadek, przemoc lub samobójstwo (odpowiednio 3 uczestników i 4 uczestników); i infekcje inne niż te uważane za choroby oportunistyczne (odpowiednio 3 uczestników i uczestnik). W przypadku 18 uczestników, którzy zmarli (15 osób w grupie zajmującej się ochroną narkotyków i 3 osoby w grupie osób z supresją wirusa), nie można było ustalić przyczyny zgonu (Tabela II w Dodatku uzupełniającym).
Zbadaliśmy solidność pierwotnych ustaleń dotyczących punktu końcowego, rozważając trzy dodatkowe wyniki: choroby oportunistyczne (ograniczone do tych, które były nowe [niezwrotne]) lub śmierć z jakiejkolwiek przyczyny; śmiertelne i niekrytyczne przypadki oportunistycznych chorób (z wyjątkiem zgonów z przyczyn innych niż oportunistyczne); oraz wszystkie zgłoszone przypadki chorób oportunistycznych i zgonów bez względu na klasyfikację po przeglądzie przez komitet ds. przeglądu w punkcie końcowym
[podobne: endometrioza w odbycie objawy, numer w kolejce do sanatorium, szpital krynica zdrój kontakt ]
[przypisy: olx międzyrzec podlaski, układowe zapalenie naczyń, badania przed zajściem w ciążę po 30 ]