Przerwanie pod kontrolą CD4 + z leczenia przeciwretrowirusowego cd

Kwalifikujące się zdarzenia kliniczne obejmowały te w zmienionej definicji przypadku AIDS w Centrach Kontroli i Prewencji Chorób17, a także dodatkowe warunki związane z niedoborem odporności (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). ). Ważne drugorzędne punkty końcowe obejmowały śmierć z dowolnej przyczyny; poważna choroba oportunistyczna18; poważna choroba sercowo-naczyniowa, nerek lub wątroby (patrz Dodatek Uzupełniający); i zdarzenia niepożądane stopnia 4 (nie obejmujące choroby oportunistycznej) lub zgon z jakiejkolwiek przyczyny. Zdarzenia niepożądane 4. stopnia zostały zdefiniowane jako potencjalnie zagrażające życiu zdarzenia objawowe wymagające interwencji medycznej, zgodnie z tabelą toksyczności w rozdziale AIDS NIAID. Dane dotyczące skutków toksycznych o niższym stopniu nie zostały zebrane. Korzystając z wcześniej ustalonych kryteriów komitet oceny końcowej, który nie był świadomy przydzielonych zadań, dokonał przeglądu zdarzeń sklasyfikowanych jako choroba oportunistyczna, zgon z jakiejkolwiek przyczyny lub poważna choroba sercowo-naczyniowa, wątrobowa lub nerkowa. Komitet ds. Przeglądu w punkcie końcowym sklasyfikował przyczynę śmierci za pomocą systemu projektu kodowania śmierci w przypadku HIV (CoDe). 19 Choroby oportunistyczne i poważne choroby układu sercowo-naczyniowego, nerek lub wątroby sklasyfikowane jako potwierdzone lub prawdopodobne przez komitet przeglądowy w punkcie końcowym rozpatrywane punkty końcowe, tak jak wszystkie zgony, niezależnie od przyczyny.
Wyliczyliśmy, że 6000 pacjentów musiałoby zostać włączonych do badania, aby uzyskać statystyczną moc 80%, aby wykryć 17% względne zmniejszenie częstości występowania oportunistycznych chorób lub śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w grupie oszczędzającej lek w porównaniu z supresją wirusową. grupa, z dwustronnym poziomem alfa 0,05. Kontynuowano kontynuację aż do momentu wystąpienia 910 pierwotnych punktów końcowych (szacowanych na co najmniej 6 lat dla każdego uczestnika), przy założeniu, że wskaźnik zdarzeń w grupie z zahamowaniem wiremii wynosi 1,3% w każdym z pierwszych 2 lat i 2,6% rocznie Następnie.20 Randomizacja była stratyfikowana w zależności od miejsca klinicznego za pomocą permutowanych bloków o losowych rozmiarach.
Gromadzenie danych i działania następcze
Przed randomizacją uzyskano wyniki leczenia przeciwretrowirusowego uczestników i wywiad chorobowy, a także liczbę mnogich CD4 +; najwyższy zarejestrowany poziom HIV HIV w osoczu; liczba CD4 +, procent CD4 + i poziom HIV RNA na linii podstawowej; oraz trzy ostatnie liczby CD4 +, wartości procentowe CD4 + i poziomy HIV RNA przed linią podstawową. Wizyty kontrolne zaplanowano na miesiąc i 2 miesiące, następnie co 2 miesiące przez pierwszy rok, a następnie co 4 miesiące w drugim i kolejnych latach. Podczas każdej wizyty wykonano wywiad i przeprowadzono badanie, mierzono liczbę CD4 + i poziom RNA wirusa HIV. Częstsze oceny mogą być przeprowadzane, jeśli wymagana jest opieka kliniczna. Na początku i podczas corocznej wizyty uzyskano elektrokardiogram 12-odprowadzeniowy; dane zostały przekazane elektronicznie do centrum czytelniczego w celu wykrycia wszelkich zmian wskazujących na cichy zawał mięśnia sercowego.21-23
Tymczasowe monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności
Niezależna rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa dokonała przeglądu tymczasowych analiz z badania SMART co najmniej raz w roku. Zgodnie z wytycznymi protokołu, zarząd miał rozważyć wcześniejsze zakończenie badania lub modyfikację protokołu, jeżeli ustalenia dotyczące pierwotnego punktu końcowego (choroba oportunistyczna lub zgon z jakiejkolwiek przyczyny) i drugorzędowy punkt końcowy poważnej choroby sercowo-naczyniowej, nerek lub wątroby były spójne – obie sprzyjały tej samej grupie leczenia – i istniały wyraźne i istotne dowody korzyści lub szkody
[patrz też: leczenie w komorze hiperbarycznej, nfz lublin czas oczekiwania na sanatorium, stomatolog warszawa ursynów ]
[patrz też: vigrax jak stosować, purinasin, polmed starogard gdański ]