Strategie zmniejszania czasu od drzwi do balonu w ostrym zawale mięśnia sercowego czesc 4

Szpitale, które wdrożyły większą liczbę skutecznych strategii, miały krótszy czas od wejścia do balonu (Tabela 4). Praktyki szpitalne dotyczące aktywacji laboratorium cewnikowania miały istotny wpływ na czas od drzwi do balonu. Odstępy były krótsze w przypadku szpitali, w których lekarze medycyny ratunkowej aktywowali laboratorium cewnikowania bez konsultacji z kardiologiem; te, w których laboratorium cewnikowania zostało uruchomione za pomocą jednego połączenia z jednostki pomocy doraźnej do operatora strony centralnej, który następnie wywołał zarówno kardiologa interwencyjnego, jak i personel laboratorium cewnikowania; oraz tych, w których personel miał przybyć do laboratorium cewnikowania w ciągu 20 minut lub od 21 do 30 minut po wywołaniu (P = 0,002 dla porównania z przedziałem 20 minut lub mniej i P = 0,003 dla porównania z interwałem więcej niż 30 minut). Ponadto szpitale, które zawsze miały kardiologa wizytującego w szpitalu, miały szybszy czas od wejścia do balonu niż szpitale bez obecności kardiologa na miejscu.
Szpitale, które wykorzystały wyniki elektrokardiografii, które zostały wezwane lub przesłane przez służby ratownictwa medycznego, aby aktywować laboratorium cewnikowania, podczas gdy pacjent był jeszcze w drodze do szpitala, miały znacznie szybsze czasy od drzwi do balonu niż szpitale, w których pacjent oczekiwał przybyć przed aktywacją laboratorium cewnikowania (P = 0,001). Szpitale, które aktywowały laboratorium, gdy pacjent był jeszcze w drodze, również miały znacznie szybsze czasy od drzwi do balonu, niż szpitale, które zgłosiły, że służby ratownictwa medycznego nigdy nie wykonywały elektrokardiografii (P = 0,01). Ponadto szpitale, które zgłosiły, że służby ratownictwa medycznego wezwały lub przesłały wyniki elektrokardiografii, ale także zgłosiły różne metody postępowania z tymi informacjami, miały szybsze czasy od drzwi do balonów niż szpitale, które nigdy nie otrzymały takich informacji (P = 0,01). Metody postępowania z informacjami mogły obejmować aktywację laboratorium cewnikowania, gdy pacjent był w drodze do szpitala, ale bez ustalonego protokołu dla tej procedury w szpitalu. Wreszcie szpitale, które przekazywały w czasie rzeczywistym informacje zwrotne od drzwi do balonu członkom personelu w oddziale ratunkowym i laboratorium cewnikowania, miały szybsze czasy od drzwi do balonów niż te, które ich nie miały (P = 0,001).
Jeden z elementów naszego badania poprosił o oszacowanie, jak często w ciągu ostatnich 6 miesięcy laboratorium cewnikowania zostało aktywowane na PCI, ale potem nie było potrzebne. To pytanie wykorzystano do oceny wpływu określonych zasad szpitalnych na częstotliwość takich fałszywych alarmów. Średnia liczba fałszywych alarmów, które odnotowano wśród szpitali, w których lekarze medycyny ratunkowej aktywowali laboratorium cewnikowania wynosiła 2 (zakres międzykwartylowy, do 4), w porównaniu z fałszywym alarmem (zakres międzykwartylowy, 0 do 3) dla wszystkich innych szpitali. Wśród szpitali wykorzystujących dane elektrokardiograficzne uzyskane na drodze do aktywacji laboratorium cewnikowania, mediana liczby fałszywych alarmów wynosiła 2 (zakres międzykwartylowy, do 4) w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Polityka szpitala dotycząca wykonywania i oceny elektrokardiografii w oddziale ratunkowym nie miała znaczącego wpływu na czas od drzwi do balonu, zarówno w analizach dwuwymiarowych, jak i wielowymiarowych
[patrz też: nfz lublin czas oczekiwania na sanatorium, biorezonans poznań, szpital krynica zdrój kontakt ]
[patrz też: olx międzyrzec podlaski, układowe zapalenie naczyń, badania przed zajściem w ciążę po 30 ]