Poglądy pacjentów na temat finansowych konfliktów interesów w badaniach nad rakiem ad 7

Inni twierdzą, że ujawnienie jest czasochłonne i potencjalnie mylące i niepokojące i nie stanowi większego problemu dla większości pacjentów. Większość pacjentów uważała, że istnieje system nadzoru w celu monitorowania potencjalnych konfliktów interesów i zarządzania nimi, mimo że większość z nich nie mogła określić, czym ten system był. Ustanowienie i ujawnienie takich rad nadzorczych stanowiłoby okazję do zachowania zaufania pacjentów bez obowiązku przedstawiania szczegółowych informacji finansowych. Nasze badanie miało kilka ograniczeń. Po pierwsze, dane od pacjentów, którzy byli już włączeni w badania kliniczne nad rakiem, mogą nie być istotne dla pacjentów z innymi chorobami, pacjentów rozważających udział w takich badaniach lub pacjentów, którzy odmówili udziału w badaniach. Czytaj dalej Poglądy pacjentów na temat finansowych konfliktów interesów w badaniach nad rakiem ad 7

Strategie zmniejszania czasu od drzwi do balonu w ostrym zawale mięśnia sercowego ad 7

Testowane procesy wyłoniły się jednak z badań jakościowych11,12 i mają silną twarz na związek przyczynowo-skutkowy. Ponadto niektóre strategie mogą być ważne w poszczególnych instytucjach, ale nie w całej próbie, a nasze wyniki nie powinny hamować innowacji, które mogą być skuteczne w poszczególnych ustawieniach. Wreszcie, nie byliśmy w stanie zbadać wysiłków, które mogą skrócić czas od wystąpienia objawów do przyjęcia lub czasu po przybyciu do pierwszego szpitala do inflacji balonu dla pacjentów, którzy zostali przeniesieni do szpitala, w którym wykonuje się PCI. Są to ważne tematy do przyszłych badań, ponieważ opóźnienia w leczeniu reperfuzyjnym są powszechne w przypadku przeniesionych pacjentów
Podsumowując, w tym badaniu wykorzystano informacje z ankiet z 365 szpitalnych ośrodków intensywnej opieki medycznej, aby określić, które konkretne zasady i praktyki były stosowane w celu ułatwienia szybkiej PCI u pacjentów z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. Te zasady i praktyki, zgodnie z doniesieniami, zostały skorelowane z danymi dotyczącymi poszczególnych pacjentów w odniesieniu do czasu od wejścia do balonu, co pozwala na identyfikację strategii szpitalnych związanych z najbardziej szybkim wykonaniem tej krytycznej interwencji. Czytaj dalej Strategie zmniejszania czasu od drzwi do balonu w ostrym zawale mięśnia sercowego ad 7