Poglądy pacjentów na temat finansowych konfliktów interesów w badaniach nad rakiem czesc 4

Podobnie, tylko dwóch pacjentów (<1%) było bardzo zaniepokojonych powiązaniami finansowymi między ich ośrodkiem onkologicznym a firmą farmaceutyczną, 28% było nieco lub trochę zaniepokojonych, 70% w ogóle się nie martwiło, a 9% miało różnorodność innych odpowiedzi (tabela 2). Spośród tych, którzy się nie martwili, 49% wcześniej nie myślało o takich powiązaniach finansowych, 23% uważa, że takie powiązania nie wpłyną na ich opiekę medyczną, a 19% stwierdziło, że zaufało stosowanemu systemowi nadzoru. Zainteresowania finansowe i udział w badaniach
Tabela 3. Tabela 3. Poglądy pacjentów na temat skutków powiązań finansowych między badaczami lub ośrodkami onkologicznymi a firmami farmaceutycznymi na temat uczestnictwa w bieżącym badaniu klinicznym. Czytaj dalej Poglądy pacjentów na temat finansowych konfliktów interesów w badaniach nad rakiem czesc 4

Strategie zmniejszania czasu od drzwi do balonu w ostrym zawale mięśnia sercowego czesc 4

Szpitale, które wdrożyły większą liczbę skutecznych strategii, miały krótszy czas od wejścia do balonu (Tabela 4). Praktyki szpitalne dotyczące aktywacji laboratorium cewnikowania miały istotny wpływ na czas od drzwi do balonu. Odstępy były krótsze w przypadku szpitali, w których lekarze medycyny ratunkowej aktywowali laboratorium cewnikowania bez konsultacji z kardiologiem; te, w których laboratorium cewnikowania zostało uruchomione za pomocą jednego połączenia z jednostki pomocy doraźnej do operatora strony centralnej, który następnie wywołał zarówno kardiologa interwencyjnego, jak i personel laboratorium cewnikowania; oraz tych, w których personel miał przybyć do laboratorium cewnikowania w ciągu 20 minut lub od 21 do 30 minut po wywołaniu (P = 0,002 dla porównania z przedziałem 20 minut lub mniej i P = 0,003 dla porównania z interwałem więcej niż 30 minut). Ponadto szpitale, które zawsze miały kardiologa wizytującego w szpitalu, miały szybszy czas od wejścia do balonu niż szpitale bez obecności kardiologa na miejscu.
Szpitale, które wykorzystały wyniki elektrokardiografii, które zostały wezwane lub przesłane przez służby ratownictwa medycznego, aby aktywować laboratorium cewnikowania, podczas gdy pacjent był jeszcze w drodze do szpitala, miały znacznie szybsze czasy od drzwi do balonu niż szpitale, w których pacjent oczekiwał przybyć przed aktywacją laboratorium cewnikowania (P = 0,001). Czytaj dalej Strategie zmniejszania czasu od drzwi do balonu w ostrym zawale mięśnia sercowego czesc 4