Powiązania finansowe między członkami Komisji Przeglądów Instytucjonalnych a przemysłem

Przedsiębiorstwo badań klinicznych opiera się na przekonaniu o integralności badaczy i wynikach ich badań. Relacje z przemysłem na poziomie jednostki i instytucji mogą podważyć to zaufanie.1-9 Główny problem budzą badacze akademiccy i ich relacje z przemysłem.10, 11 Jednak obserwuje się również relacje między instytucjami akademickimi a przemysłem. Dodatkowym zainteresowaniem jest stopień, w jakim relacje z przemysłem mogą wpływać na członków instytucji. deski (IRB). Ponieważ IRB są odpowiedzialne za nadzorowanie i ochronę bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia uczestników badania, powinny być wolne od niepożądanego wpływu interesów finansowych lub pojawiania się takich interesów. Czytaj dalej Powiązania finansowe między członkami Komisji Przeglądów Instytucjonalnych a przemysłem

Poglądy pacjentów na temat finansowych konfliktów interesów w badaniach nad rakiem

Konflikty finansowe w badaniach klinicznych budzą niepokój z co najmniej dwóch ważnych powodów: takie konflikty mogą zwiększać ryzyko dla pacjentów i mogą podważać integralność naukową badań. Aby rozwiązać ten problem, Światowe Stowarzyszenie Medyczne (w Deklaracji Helsińskiej), American Medical Association, Association of American Medical Colleges i wielu komentatorów wezwało do pełnego ujawnienia interesów finansowych pacjentom, którzy mogą zapisać się na badania. -6 Adwokaci twierdzą, że ujawnienie pozwala pacjentom ocenić, czy interesy finansowe mogą wpłynąć na ich gotowość do zapisania się. Ujawnianie informacji pacjentom może również służyć zachowaniu społecznego zaufania do badań i zniechęcać do rozwijania finansowych powiązań między naukowcami lub ich instytucjami a firmami farmaceutycznymi.2-7 Odwrotnie, krytycy twierdzą, że takie ujawnienie pacjentom, którzy zostali zaproszeni do udziału w badaniach naukowych, jest odpowiedzialne przed tymi, którzy mają najmniejszą władzę i najmniejszą liczbą opcji.8-15 Ponadto pacjenci są często przytłoczeni informacjami w dokumentach zgody. i może nie być dobrze przygotowana do oceny wpływu ujawnionych informacji na ich własne interesy.12-17 Wreszcie, ujawnienie pacjentom nie może zapewnić integralności naukowej. Czytaj dalej Poglądy pacjentów na temat finansowych konfliktów interesów w badaniach nad rakiem